Yhteisöllinen oppiminen

Mobie OnEdu sisältää yhtenä harvoista oppimisympäristönä täydellisen, järjestelmän sisäisen sosiaalisen median sovelluksen, Facebookin kaltaisine uutisseinineen, suljettuine ryhmineen, henkilökohtaisine- tai ryhmäviesteineen, blogeineen ja mediagallerioineen. Tämän lisäksi järjestelmä sisältää haluttaessa oman chatin, videochatin ja videoneuvottelujärjestelmän.

Yhteisöllinen oppiminen on tärkeä osa oppimisprosessia

Tutkimustulokset osoittavat, että yhteisöllinen oppiminen on vähintään yhtä tärkeää kuin varsinaisten koulutussisältöjen oppiminen. Osallistujien on toki välttämätöntä omaksua koulutuksen formaalit sisällöt, mutta myös sosiaalisilla suhteilla on tärkeä rooli etenkin osallistujien itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittymisen kannalta. Mobie OnEdun sisältämä sosiaalisen median järjestelmä mahdollistaa ryhmän yhteisöllisen keskustelun ja mielipiteiden vaihdon opiskeluun liittyvistä asioista.

Lue lisää (klikkaa kuvaa)