Monipuoliset tehtävät ja selkeät raportit

Mobie OnEdu sisältää tavallisten oppimisympäristöihin kuuluvien tehtävätyyppien (monivalinta, aukkotehtävät, järjestelytehtävät, yhdistelytehtävät, arviointitehtävät ja palautustehtävät, joko tiedostoina, tai vapaasanakenttinä) lisäksi 28 kpl interktiivisia HTML5-työkaluja, joilla voidaan luoda kursseille visuaalisia tehtäväkokonaisuuksia. Tämän lisäksi järjestelmä sisältää  interaktiivisen karttasovelluksen, joka mahdollistaa esimerkiksi erilaisten Pokemon Go -tyylisten lisätyn todellisuuden tehtäväratojen tuottamisen valitsemiisi karttapohjiin, sekä 360 panoraamakuvat.

Selkeät raportit

Mobie OnEdu -järjestelmä sisältää monipuoliset raportointityökalut opiskelijoiden osaamistason ja opiskelun seurantaan. Järjestelmään on kytkettävissä myös erillinen oppimistietokanta (LRS), joka mahdollistaa jatkossa laajamittaisten analyysien tuottamisen. Raporttien sisältö on tarvittaessa siirrettävissä koulun muihin järjestelmiin.

Lue lisää (klikkaa kuvaa)