Moneen eri käyttötarkoitukseen

Mobie OnEdu ei ole pelkästään koulutus- ja perehdyttämisjärjestelmä, sillä voit hyödyntää järjestelmää myös muihin tarkoituksiin. OnEdun sisältämä Mobie Zine -verkkolehti on laajassa käytössä mm. verkkolehtien, vuosikatsausten, erilaisten raporttien ja sähköisten markkinointimateriaalien tuotannossa ja järjestelmän monipuolinen lomaketyökalu mahdollistaa hyvinkin monipuolisten kyselyjen tuottamisen.

Mihin kaikkeen sitä voi käyttää:

  • Oppi- ja perehdyttämismateriaalien/-kurssien tuottamiseen
  • Osaamistasomittauksiin ja kartoituksiin
  • Kehityskeskustelujen tuottamisiin ja 360 arviointeihin
  • Etäkoulutuksiin ja -kokouksiin (videoneuvottelu)
  • Vuorovaikutteisiin keskusteluryhmiin
  • Tukipalvelujen toteuttamiseen (Chat, videoneuvottelujärjestelmä, tukifoorumit)
  • Zine-julkaisujärjestelmällä voi tuottaa näyttäviä verkkojulkaisuja ja koulutusmateriaaleja

Mobie OnEdu -oppimisympäristö sijoittui kärkeen EU:n laajassa oppimisympäristövertailussa (Imaile 2014), jossa vertailtiin kaikkiaan 73 merkittävintä oppimisympäristöä toisiinsa.

Lue lisää (klikkaa kuvaa)